หากระแสหม้อแปลง

(1/2) > >>

winai4:
การหากระแสหม้อหาไงครับ
เป็นแบบ c  core
 แรงดันขนาน  60-0-60
 2000va

phai_te:
VA = I x V ดังนั้น I = VA/V
 หม้อแปลง 60 - 0 - 60 จะได้ 120V
 ดังนั้น I = 2000VA/120V = 16.67A ครับ

*ช่างพร PPS*:
เต็มที่ก็ประมาณ80%ของค่าที่คำนวณครับ  ((61))

+/- [tata] -/+:
 ((02)) ((02)) ((02))

sss0224™:
 ((64)) /;.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป